Moja košarica

V košarici ni izdelkov.

Select Page

Trgovina

Show Filter

Kategorije izdelkov
Cena

RAZPORED IN CENIK DOSTAVe

PONEDELJEK

POMURJE, 1,5 €
9000 Murska Sobota
9201 Puconci
9202 Mačkovci
9203 Petrovci
9204 Šalovci
9205 Hodoš/Hodos
9206 Križevci
9207 Prosenjakovci/Partosfalva
9208 Fokovci
9220 Lendava/Lendva
9221 Martjanci
9222 Bogojina
9223 Dobrovnik/Dobronak
9224 Turnišče
9225 Velika Polana
9226 Moravske Toplice
9227 Kobilje
9231 Beltinci
9232 Črenšovci
9233 Odranci
9240 Ljutomer
9241 Veržej
9242 Križevci pri Ljutomeru
9243 Mala Nedelja
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
9245 Spodnji Ivanjci
9250 Gornja Radgona
9251 Tišina
9252 Radenci
9253 Apače
9261 Cankova
9262 Rogašovci
9263 Kuzma
9264 Grad
9265 Bodonci

TOREK

MARIBOR, 1,5 €
2000 Maribor
2201 Zgornja Kungota
2204 Miklavž na Dravskem polju
2205 Starše
2206 Marjeta na Dravskem polju
2208 Pohorje
2211 Pesnica pri Mariboru
2212 Šentilj v Slovenskih goricah
2213 Zgornja Velka
2214 Sladki Vrh
2215 Ceršak
2221 Jarenina
2222 Jakobski Dol
2223 Jurovski Dol
2229 Malečnik
2230 Lenart v Slovenskih goricah
2231 Pernica
2232 Voličina
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah
2234 Benedikt
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
2236 Cerkvenjak
2241 Spodnji Duplek
2242 Zgornja Korena

SREDA

LJUBLJANA, 2,5 €
1000 Ljubljana
1210 Ljubljana – Šentvid
1211 Ljubljana – Šmartno
1215 Medvode
1216 Smlednik
1217 Vodice
1218 Komenda
1219 Laze v Tuhinju
1221 Motnik
1222 Trojane
1223 Blagovica
1225 Lukovica
1230 Domžale
1231 Ljubljana – Črnuče
1233 Dob
1234 Mengeš
1235 Radomlje
1236 Trzin
1241 Kamnik
1242 Stahovica
1251 Moravče
1252 Vače
1260 Ljubljana – Polje
1261 Ljubljana – Dobrunje
CELJE, 2,5 €
3000 Celje
3201 Šmartno v Rožni dolini
3202 Ljubečna
3203 Nova Cerkev
3205 Vitanje
3206 Stranice
3210 Slovenske Konjice
3211 Škofja vas
3212 Vojnik
3213 Frankolovo
3214 Zreče
3215 Loče
3220 Štore
3221 Teharje
3222 Dramlje
3223 Loka pri Žusmu
3224 Dobje pri Planini
3225 Planina pri Sevnici
3230 Šentjur
3231 Grobelno
3232 Ponikva
3233 Kalobje
3240 Šmarje pri Jelšah
3241 Podplat
3314 Braslovče
3320 Velenje
3325 Šoštanj
3326 Topolšica
3327 Šmartno ob Paki
3330 Mozirje
3331 Nazarje
3332 Rečica ob Savinji
3333 Ljubno ob Savinji
3334 Luče
3335 Solčava
3341 Šmartno ob Dreti
3342 Gornji Grad
3250 Rogaška Slatina
3252 Rogatec
3253 Pristava pri Mestinju
3254 Podčetrtek
3255 Buče
3256 Bistrica ob Sotli
3257 Podsreda
3260 Kozje
3261 Lesično
3262 Prevorje
3263 Gorica pri Slivnici
3264 Sveti Štefan
3270 Laško
3271 Šentrupert
3272 Rimske Toplice
3273 Jurklošter
3301 Petrovče
3302 Griže
3303 Gomilsko
3304 Tabor
3305 Vransko
3310 Žalec
3311 Šempeter v Savinjski dolini
3312 Prebold
3313 Polzela

ČETRTEK

POMURJE, 1,5 €
9000 Murska Sobota
9201 Puconci
9202 Mačkovci
9203 Petrovci
9204 Šalovci
9205 Hodoš/Hodos
9206 Križevci
9207 Prosenjakovci/Partosfalva
9208 Fokovci
9220 Lendava/Lendva
9221 Martjanci
9222 Bogojina
9223 Dobrovnik/Dobronak
9224 Turnišče
9225 Velika Polana
9226 Moravske Toplice
9227 Kobilje
9231 Beltinci
9232 Črenšovci
9233 Odranci
9240 Ljutomer
9241 Veržej
9242 Križevci pri Ljutomeru
9243 Mala Nedelja
9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
9245 Spodnji Ivanjci
9250 Gornja Radgona
9251 Tišina
9252 Radenci
9253 Apače
9261 Cankova
9262 Rogašovci
9263 Kuzma
9264 Grad
9265 Bodonci
MARIBOR, 1,5 €
2000 Maribor
2201 Zgornja Kungota
2204 Miklavž na Dravskem polju
2205 Starše
2206 Marjeta na Dravskem polju
2208 Pohorje
2211 Pesnica pri Mariboru
2212 Šentilj v Slovenskih goricah
2213 Zgornja Velka
2214 Sladki Vrh
2215 Ceršak
2221 Jarenina
2222 Jakobski Dol
2223 Jurovski Dol
2229 Malečnik
2230 Lenart v Slovenskih goricah
2231 Pernica
2232 Voličina
2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah
2234 Benedikt
2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
2236 Cerkvenjak
2241 Spodnji Duplek
2242 Zgornja Korena